จุดมุ่งหมายในการก่อตั้ง

ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจนสามารถเรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรม(เชิงกีฬา)หนึ่งได้เลยทีเดียวในหลายๆประเทศล้วนยึดมั่นในกีฬาฟุตบอลโดยถือว่าเป็นวัฒนธรรมระดับชาติและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตอีกด้วย ทั้งนี้ FC KHT ได้สร้างโปรแกรมการฝึกที่มีความสามารถในการวัดค่าเชิงสถิติและเชิงวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสร้างและขยายความสามารถในกีฬาฟุตบอลที่เหนือกว่าเดิม ดังนั้น FC KHT จึงสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นในการพัฒนาขีดความสามารถในกีฬาฟุตบอล  ผ่านมุมมองด้านบวกและการมีสุขภาพทีดีในกีฬาฟุตบอล